Huurcontract tekenen

“The next step“ na de onderhandeling van een huurcontract is  deze tekenen.

Een huurcontract of huurovereenkomst kan en mag door iedereen opgesteld worden. Je hoeft hiervoor niet speciaal langs te gaan bij een jurist, notaris of makelaar. Let wel op: een huurcontract is juridisch bindend en kan na opstellen en ondertekening ervan door beide partijen, huurder en verhuurder, niet zomaar eenzijdig verbroken worden “zonder schadevergoeding”. Ons advies is dus als je deze zelf op stelt of werd opgesteld door de verhuurder en je wil zeker zijn dat deze volledig is, om deze zeker even te laten nalezen door jouw notaris.

In 90% van de gevallen wanneer je een woning huurt zal de huurovereenkomst opgesteld worden door een makelaar. Deze hebben de juiste kennis om een goede huurovereenkomst op te stellen.

Indien de huurovereenkomst door de particuliere verkoper zelf werd opgesteld, maar ook bij een makelaar, lees je deze best goed na voor dat je deze tekent. Geven we hier even mee wat er standaard zeker in moet staan;

Naam van koper en verkoper

naam, voornaam, geboorteplaats en -datum, woonplaats, burgerlijke staat.

Gedetailleerde pand beschrijving

 • Adres
 • Oppervlakte
 • Type woning
 • Bouwjaar
 • Verdieping
 • Enz.

Duurtijd van de huur

 • Duurtijd,
 • Datum van aanvang,
 • Datum van eindigen,
 • Schadebeding indien vroegtijdig opzeggen, zowel door huurder als verhuurder

Huurwaarborg

 • Twee of drie maanden huishuur
  • Waarborg op een geblokkeerde rekening
  • Bankwaarborg met maandelijkse afbetaling
  • Waarborg via het OCMW

Huurprijs en indexering

 • Vermeld steeds het bedrag in cijfers EN in letters, zodat er hierover geen betwisting kan zijn,
 • Wanneer je de huur moet betaald worden,
 • Hoe je dit zal betalen,
 • Wanneer er kan geïndexeerd worden en hoe dit wordt bepaald.

Herziening huurprijs

Bijkomende kosten ten laste van de huurder

 • Nutsvoorzieningen: water-, gas- en elektriciteitsverbruik en Internet, tv en (vaste) telefonie,
 • Verwarmings- en schoonmaakkost kost van de gemeenschappelijke delen,
 • Elektriciteitsverbruik van de gemeenschappelijke delen,
 • Onderhoud van de lift,
 • Gemeente- en milieubelasting,

Herstellingen

Zorg ervoor dat je steeds duidelijk bent in het opstellen van dit document en dat er geen dubbelzinnigheden instaan. Terug, deze kunnen leiden tot onenigheden later. Bij twijfel of je huurcontract rechtsgeldig is kan je beter al even samenzitten met een notaris om jouw het contract te bekijken.